Trang chủ Thông tin cổ đông Tin tức

Tin tức

Kính gửi: Cổ đông mua cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn

 

Nội dung chi tiết tại đây

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư tài chính BIDV

Công ty gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 .

Công văn đồng ý gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

 

Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2012 - Công ty cổ phần đầu tư tài chính BIDV

 

 

 

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán)

 

 

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước

             Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính BIDV (BFI)


Tin đã đăng:Đăng nhập

Username   Password 
Trợ giúp?

Bảng tin CK trực tuyến

HOSE

VN-Index: Thay đổi: 0,00 (0,00%)

HASTC

HASTC-Index: Thay đổi: 0,00 (0,00%)

Đối tác